Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Agenția Națională Antidoping din Republica Moldova a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Compania de Dezvoltare Software “ DAS Solutions” SRL

Published on: Fri, 02/28/2020 - 18:54

La data de 28 februarie 2020, Agenția Națională Antidoping din Republica Moldova a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Compania de Dezvoltare Software “ DAS Solutions ” SRL. Documentul a fost semnat de către directorul general al ANAD, Artiom Jucov și directorul “DAS Solutions” SRL, Elena Zamșa.
Prezentul Acord urmărește scopul de a stabili legături durabile dintre ambele părți în susținerea elaborării și realizării diferitor tipuri de proiecte și acțiuni ce țin de implementarea tehnologiilor și instrumentelor TIC în ANAD, promovarea online și offline a Agenției Naționale Antidoping, precum și în alte activități agreate de comun acord.
Părțile au convenit reciproc să consolideze efortul comun în promovarea sportului curat, valorilor olimpismului și incluziunii sociale pentru toți sportivii în condiții egale.

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt , 180

of. 710, 711; 712; 713

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md