Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Drepturi şi responsabilităţi

Sportivul are dreptul:

 - de a avea un reprezentant și/sau un traducător

 - de a solicita informații suplimentare cu privire la procesul de colectare a probei

- de a solicita modificări la procedura de colectare a probei pentru sportivi cu handicap

 - de a solicita o amânare de prezentare la Staţia de Сontrol Doping din motive întemeiate în următoarele situaţii:

 

Pentru control doping în competiţie

a) Participarea la ceremonia de premiere;

b) Îndeplinirea obligațiilor legate de mass – media;

c) Participarea la alte competiții;

d) Realizarea unor exerciții de relaxare;

e) Administrarea unui tratament medical necesar;

f) Solicitarea unui reprezentant şi/sau unui traducător;

g) Obţinerea unui act de identitate cu poză, sau

h) Orice alte situaţii excepţinale, care pot fi justificate şi documentate

 

Pentru control doping în afara competiţiei

a) Solicitarea unui reprezentant;

b) Finalizarea unei sesiuni de antrenament;

c) Administrarea unui tratament medical necesar;

d) Obţinerea unui act de identitate cu poză;

e) Orice alte situaţii excepţinale, care pot fi justificate şi documentate

 

Sportivul are următoarele responsabilităţi:

 - sportivul trebuie să rămână permanent sub observația Ofițerului de Control Doping din primul moment în care a fost înştiințat personal de către acesta, până la încheierea procedurii de colectare a probei;

 - sportivul trebuie să se identifice;

 - sportivului îi revine responsabilitatea respectării procedurilor de colectare a probei şi răspunde de eventualele încălcări ale reglementărilor antidoping;

 - sportivul trebuie să se prezinte la staţia de control doping imediat după semnarea invitaţiei, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate pentru a amâna acest moment, cu aprobarea ofiţerului de control doping.

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt , 180

of. 710, 711; 712; 713

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md