Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

SUT

În conformitate cu Stadardul Internaţional pentru Scutirile de Uz Terapeutic, sportivul are dreptul să administreze o substanţă interzisă sau să folosească o metodă interzisă obţinînd scutire de uz therapeutic (SUT) 

Solicitarea pentru obţinerea SUT va îndeplini următoarele criterii:

 -  utilizarea substanţei interzise (sau metodei) este necesară pentru sănătatea sportivului;

 -  utilizarea acestora nu trebuie să influențeze sporirea performanţei, mai mult decît revenirea la starea

normală de sănătate;

 -  nu există o alternativă terapeutică rezonabilă decît folosirea substanţei sau metodei interzise.

Solicitarea pentru obţinerea SUT are loc din timp, nu retroactiv, cu excepţia cazurilor urgente sau circumstaţelor excepţionale (Articolul 4.3. al Stadardului Internaţional pentru SUT) 

Sportivii de nivel naţional vor solicita obţinerea SUT la Agenţia Naţională Antidoping. Sportivii de nivel internaţional vor solicita obţinerea SUT la federaţiile sportive internaţionale corespunzătoare.

 

Regulament Procedura de acordare SUT

 

Formular Scutire de uz terapeutic

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt , 180

of. 710, 711; 712; 713

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md