Guvernul Republicii Moldova

Agenţia Naţională Antidoping

A A A

Subdiviziuni

Serviciul juridic şi resurse umane

Asigură asistenţa juridică în cadrul activităţii Agenţiei, respectă aplicarea prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare, elaborează şi prezintă propuneri de modificare a legislaţiei naţionale prin armonizarea ei cu reglementările internaţionale din domeniul antidoping, aplică măsuri de sancţionare a cazurilor de dopaj, Gestionează resursele umane, organizează evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul Agenţiei.

 

Numele, PrenumeleVrancean Ecaterina
FuncţiaJurisconsult
Telefon/Fax(022) 820815,  060829401
E-mailecaterinavrancean@anad.gov.md

Serviciul economic şi administrativ

Organizează şi asigură dirijarea procesului economico-financiar, ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare, întocmirea rapoartelor financiar-contabile şi fiscale. Realizează planificarea şi administrarea mijloacelor finaciare. Desfăşoară activităţi de logistică şi administrare, asigură condiţii necesare pentru activitatea Agenţiei, prezintă propuneri de optimizare şi eficientizare a cheltuielilor. 

 

Numele, PrenumelePercic Varvara
FuncţiaContabil
Telefon/Fax(022) 820815
E-mailvarvarapercic@anad.gov.md

Serviciul de prevenire a dopajului

Asigură implementarea politicilor de prevenire a fenomenului de dopaj la nivel naţional. Elaborează, iniţiază, organizează şi desfăşoară programe de educaţie şi informare în domeniul antidoping. Derulează campanii educative armonizate cu programele de nivel internaţional pentru sensibilizarea sportivilor şi a persoanelor din anturajul acestora. Elaborează materiale cu caracter informativ-educativ, planifică şi organizează acţiuni de prevenire a dopajului. 

 

Numele, PrenumeleArhip Elena
FuncţiaInspector principal
Telefon/Fax(022) 820815, 078301755
E-mailelenaarhip@anad.gov.md

Serviciul de testări ale substanţelor interzise

Asigură organizarea şi realizarea controlului doping în cadrul competiţiilor şi înafara acestora. Elaborează planul anual naţional de testare şi întocmeşte lotul de testare întegistrat. Împreună cu Comisia SUT asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.

 

Numele, PrenumeleJucov Artiom
FuncţiaInspector principal
Telefon/Fax(022) 820815,  078301753
E-mailartiomjucov@anad.gov.md

Informații de contact

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt , 180

of. 710, 711; 712; 713

mun. Chişinău, Republica Moldova

MD-2004

tel/fax 373 22 820 815

E-mail: officeagency@anad.gov.md